İnşaat Sigortaları

İnşaat projelerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar güvence altına alınmaktadır. Bu poliçe ile projenin devamlılığının sağlanması, iş gücü, sermaye ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanır. Projede çalışan işçi ve taşeronlar da, muhtemel iş kazalarına karşı teminat altına alınmaktadır.